The Jinxed Apple Poetry: Turning Point (Para kay Derek Ramsay at sa Reproductive Health Bill)

Standard

Turning Point

Sa pagpasok ko sa kaharian ni Morpheus
unti-unti kitang naaninag.
Naroon ka
naghihintay…nagaabang.

Nariyan na ako, mahal.
Papalapit sa kaligayahan
na tanging si Luna lamang ang makapagbibigay.

Patakbo mo akong sinalubong.
Buong sabik akong niyapos…
hinagkan.
Tinitigan at hinagkan pang mag muli.
Ikinulong sa mala-kadena mong mga bisig.

Samantalahin natin, mahal.
Habang nasa kamay ko ang galamay ng orasan
…hawakan mo ako.

Sabay tayong naglakad,
hawak-kamay nating binagtas ang dako paroon.

Doon, kung saan di nila tayo
makikita’t makikilala.
Doon, kung saan walang sinuman
ang makapaghihiwalay sa atin.

Ngunit sadyang malupit ang tadhana.
Muli’y ginising nya si Helios
at pinatulog si Luna.

Pinadala nya ang liwanag…
liwanag na unti-unting lumamon sa iyo.
Pabalik,
doon sa lupain ng mga diwata.
Doon, sa lupaing di ko pa nararting.

Ako nama’y itinulak pabalik.
Pabalik sa aking pinagmulan.
Dito, kung saan walang mga diwata
kundi mga bwitreng naka-abito.

Dito, kung saan buwaya
ang kalaban.
kung saan ang mga ina ay tinatapakan,
pinagdadamutan ng karapatang
pangalagaan ang kanilang
pamilya at kagalingan.

Dito, sa totoong mundo.
Kung saan ika’y modelo

at ako,
isang hamak na inhinyera lang.

Isang gabi na naman ang dumaan.

 

______

Mag-twitteran tayo here —> www.twitter.com/engr_leiyla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s